Skatteregler

Er du nysgjerrig på hvor mye du kan bruke på gaver til de ansatte, se tabellen nedenfor, som enkelt oppsummerer skattereglene.

 

Type gave Gjeldende regler 2018 Nye regler 2019
Lang tjenestetid Reglene gelder kun gaver fra arbeidsgiver.

Verdi inntil kr 8 000, kr 12 000 når gaven er gullklokke med inskripsjon. Gjelder ved 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid

Reglene gjelder også gaver fra tredjepart

Verdi inntil kr 8 000. Gjelder første gang ved 20 års tjenestetid, deretter hvert tiende år

IBedriften bestått i 25 år eller antall delelig med 25 Kr 3 000 Kr 4 000
Bedriften bestått i 50 år eller antall delelig med 50 Kr 4 500 Ikke omtalt i forarbeidene
Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75, 80 år Kr 3 000 Kr 4 000
Mottaker går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år i bedriften Kr 3 000 Kr 4 000
Julekurv o.l. Kr 1 000 Kr 1 000
Premie for forslag Kr 2 500 Kr 0
Bagatellmessig oppmerksomhetsgave (blomst, rimelig vinflaske o.l.) Skattefritt Skattefritt
0